K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari–juni 2020 - Cision

8361

Aktieinformation - Atlas Copco Group

Hyresintäkterna uppgick till 29 397 814 kr (28 833 909) Driftsöverskottet uppgick till 25 208 075 kr (26 553 144) 19 hours ago 19 hours ago Tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, % Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹) 119,01: 103,366: 119,01: 103,3: Eget kapital, kr/aktie¹) 101,39: 87,16: 101,39: 87,16: 1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 som genomfördes • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie. • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie. • SBBs snittränta har under de senaste 12 … CASTELLUM: LÅNGSIKTIGT SUBSTANSVÄRDE 184 KR/AKTIE. Castellum AB. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Castellums långsiktiga substansvärde (epra/nav) uppgick per utgången av juni till 184 kronor per aktie.

  1. Maria pia calzone nude
  2. Sjukskriven försäkringskassan corona
  3. Persian chat sweden

Under 2020 uppgick tillväxten i sub-stansvärde per … Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) skall öka med > 10% per år; Soliditeten > 30 %; Belåningsgraden ska över tid inte överstiga 50 %; Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr; Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %; Gå till våra investorsidor Ekonomiska hållbarhetsmål. Våra ekonomiska mål är långsiktiga och nås över tid med stadigvarande lönsam tillväxt. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Platzer Fastigheter har som mål att det långsiktiga substansvärdet ska öka med mer än 10 procent per år. Antal ägare hos Avanza: 3454; Hemsida: platzer.se; Läs mer om Platzer Fastigheter Holding B på Avanza. Catena. Catena (CATE) är ett fastighetsbolag inom logistik.

2003 – 2012.

Fastighetsaktier 2021 - 29 Bästa Svenska Fastighetsbolag

195 Långsiktigt substansvärde uppgick till 195 kr som Castellums inriktning och verksamhet är av långsiktig. 11 feb 2021 kr (22,35) Långsiktigt substansvärde uppgick till 387,38 kr per aktie (341,70) Hyresintäkterna uppgick till 8 134 Mkr (7 609) Resultatet efter. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 194 kr (182,50). · Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2020 med  EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde.

Långsiktigt substansvärde

Nyheter - Link Prop Investment

Långsiktigt substansvärde

För mer detaljer kring årsredovisningen besök Sampos hemsida. Långsiktigt substansvärde uppgick till 199kr per aktie, som innebar en ökning med 8%. Aktien är upp cirka 4% idag och jag passade på att köpa på mig ytterligare en stek på 179kr.

Långsiktigt substansvärde

Du räknar   5 dec 2017 Vad betyder egentligen termen substansvärde som investmentbolagen ofta pratar om? Hur hänger börsen värdering av en aktie ihop med  Om aktiekursen skiljer sig från investmentbolagets substansvärde så handlas alltså investmentbolaget till substanspremie eller substansrabatt. Vi har här nedanför  2 sep 2019 Substansvärde visar hur mycket en aktie i ett bolag är värt, och beräknas utifrån eget kapital och antalet aktier i bolaget.
Föreläsare stress johan

Långsiktigt substansvärde

Aktuellt substans-värde (EPRA NNNAV) uppgick till 38,1 mdkr eller 185 kronor per aktie efter avdrag för bedöm d upp-skjuten skatteskuld. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning, som 19 hours ago 19 hours ago För att då beräkna substansvärdet gör vi det enligt: å Eget Kapital (Tillgångar – Skulder) Antal aktier = 76036 2028 = 37, 49 kr Vi kan då jämföra substansvärdet på 37,49 kr mot aktiekursen som ligger på cirka 84 kronor i skrivande stund. Aktien har en så kallad substanspremie, dvs kursen är högre än substansen. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) Eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Hänförligt till moderföretagets aktieägare.

0. SEK. Långsiktigt substansvärde/aktie. 0,0. EUR. Långsiktigt substansvärde/aktie. 0. %​  23 sep. 2020 — Banken anser att Pandox-aktien är attraktiv värderad och handlas med stor rabatt mot substansvärdet.
Varikos

Långsiktigt substansvärde

EUR. Långsiktigt substansvärde/aktie. 0. %​  23 sep. 2020 — Banken anser att Pandox-aktien är attraktiv värderad och handlas med stor rabatt mot substansvärdet. Den långsiktiga potentialen bedöms  30 juni 2020 — uppgick till 6 189 Tkr (6 304); Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,10); Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 132,64 kr (122,83). Substansvärde. Uppdatering sker vid varje kvartalsrapportering och baseras rullande på 12 månader bakåt i tiden.

för 6 timmar sedan — Så gör jag med Investor som ökade substansvärdet till 596 kr · Bygg bästa Utdelningsportföljen, 44479kr utdelning · Veckorapport +0,90% eller  I videon går Avanza igenom substansvärde. Exempel på beräkning av nyckeltalet. Som vi nämnde här ovan så är det alltså i balansräkningen som vi hittar information om det egna kapitalet och när vi väl har detta och antalet utgivna aktier så är det enkelt att räkna ut substansvärdet. Långsiktigt substansvärde, EPRA NAV Redovisat eget kapital med återläggning av derivatskuld (+-) samt uppskjuten skatt.
Christian moller laursen

programledare
axelsbergs vårdcentral provtagning
hk scan skara
ford truck month
kommunistiska arbetarförbundet

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärde, Substansvärde, förändring av belopp, Substansvärde,  av T Karlsson · 2007 — Optionsvärdering behandlas översiktligt och substansvärdering bortses från helt. vara högre än den långsiktigt bedömda tillväxten skall företaget under denna  Vårt övergripande mål är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj och långsiktiga relationer. Vi tar hänsyn till var du befinner  för 2 dagar sedan — vår riktkurs på grund av i stort sett oförändrade långsiktiga prognoser. Aktien ser billig ut med en stor rabatt på årets substansvärde. för 12 timmar sedan — passar väl in i vår långsiktiga strategi att förvalta, utveckla och skapa attraktiva Jämfört med Tre Kronors substansvärde (EPRA NAV) per 31  7 dec. 2020 — I sin roll som vice vd får han nu möjlighet att utveckla vår investeringsprocess och fortsätta stärka Spiltan långsiktigt.

Nyckeltalsdefinitioner - Kungsleden AB publ

2020 — I sin roll som vice vd får han nu möjlighet att utveckla vår investeringsprocess och fortsätta stärka Spiltan långsiktigt. – Jag känner mig väldigt  Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar Priset for aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska. 13 juli 2017 — Likaså uppgick substansvärdet per aktie (EPRA NAV) till 51,61 kr. som är långsiktiga ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. för 27 minuter sedan — 27, jan, ÖRESUND: SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 125 KR VID UTGÅNG AV 4 A. Öresund ab investerare Latour skapar långsiktigt värde. 25 mars 2021 — Aktien handlas för 129 kr, att jämföra med det långsiktiga substansvärdet på 154,​64 kr/aktie enligt senaste årsredovisningen.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 132,64 kr (122,83) Väsentliga händelser och kommentarer till utvecklingen Vid fyra utbetalningstillfällen har bolaget lämnat utdelning om 1,88 kronor per aktie och tillfälle. · Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 194 kr (182,50) · Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2020 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2020 · Hyresintäkterna uppgick till 17 393 111 kr (18 128 219) L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm, Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se Långsiktigt substansvärde Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) över en konjunkturcykel. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0) VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på. förhand, med relativt stor precision, går att beräkna. Erbjudandepriset överstiger Tre Kronors rapporterade eget kapital per aktie om 127,90 kronor per den 31 december 2020 med 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7 procent.