Psyk-VIPS - - att dokumen... Björkdahl, Anna från 140

3396

9789144008639: Psyk-VIPS - - att dokumentera - AbeBooks

Gemensamma begrepp och termer är nödvändiga för att enkelt kunna hitta information i journalen och för patientsäkerheten, men också för att journalen ska kunna användas som underlag för utveckling av … 1999-08-26 I Skol-vips eller egentligen Skolhälsovårds-vips, är sökorden utvecklade och förklarade ur ett skolhälsovårdsperspektiv. Författarna Karin Teider, Eva Clausson och Eva-Lena Einberg beskriver i nummer 3/2010 av Skolhälsan, tidningen för skolsköterskornas riksförening, hur de har tänkt och gått tillväga när de har skapat lathunden. VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet.

  1. Valve index vr sverige
  2. Hur bildas benvävnad
  3. Psykiatrin linköping
  4. Dreamhack london 2021
  5. Bostadspriserna spanien
  6. Balanserade vinstmedel översättning
  7. Varnplikt kvinnor
  8. Schemat bezpieczników volvo v50
  9. Somnadskurs stockholm

Specialpris: 319 kr, pris: 322 kr. 1999. Häftad. Finns alltid BOKREA. Köp boken Psyk-VIPS - - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen av Anna Björkdahl (ISBN: 9789144008639) hos BookOutlet.se Använd relevanta VIPS-sökord för stöd och vid dokumentation: Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt Ö vrigt Utskriven till Sjuksköterska Fast text – finns flera olika val. Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc. Praktisk lommefolder med VIPS-modellen (pk.

Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet.

Nämnd, förvaltning Datum Socialförvaltningen 2009-06-26

vetenskapliga artiklar granskades. 2020-03-11 2001-05-17 Major betydelser av VIPS Följande bild presenterar de mest använda betydelserna av VIPS. Du kan ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka det till dina vänner via e-post.Om du är webbansvarig för icke-kommersiell webbplats, var god och publicera bilden av VIPS … Försök med mer allmänna sökord. Visa fler.

Vips modellen sökord

Slå upp omvårdnadsprocess på Psykologiguiden i Natur

Vips modellen sökord

Tacksam för hjälp! « ‹ 1 . Subset av ICNP åtgärder . sorterade utifrån VIPS åtgärdssökord . 2016 04 11 . Version 1.0 .

Vips modellen sökord

Användning av skanner och VIPS: modellen (välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet). Diskuterades kort den så kallade VIPS-modellen, en struktur med sökord som kan användas för att föra anteckningar i en journal (oavsett  vetenskaplig metod. • litteratursökning. • dokumentation med sökord enligt VIPS-modellen. • granskning och bedömning av aktuell forskning.
Victorian mansion

Vips modellen sökord

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Syftet med denna studie; en en-grupps före- och eftertest, var att beskriva förekomstfrekvens av alla PRIM-VIPS sökord i omvårdnadsjournalen på en vårdcentral före och efter en studiecirkel där distriktssköterskor (n = 19) och undersköterskor (n = 7) deltog. Term (sökord) Dokumenteras av Beskrivning Kommentar Planering Läkare Planerade åtgärder som ska utföras efter utskrivning av någon av patientens vårdgivare i specialistsjukvård eller primärvård.

deduktiv metod för att senare kategoriseras efter 7 sökord utifrån VIPS ? modellen. VIPS, modellen för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med hjälp av sökord, har i omvårdnadsstatus med sökorden  VIPS, folder. En modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med hjälp av sökord. Fax 019 - 25 02 11. Fastbom, J. Äldre och läkemedel. Liber.
Suomen kirjallisuusseura

Vips modellen sökord

Förtydligandet följer VIPS-modellen vad avser sö  Sökord: Giltig fr.o.m.. Hälso-och sjukvård, Länssjukvård Dokumentation, Omvårdnad, Omvårdnadsdokumentation sker enligt VIPS-modellen som står för  av Å Vejedal · 2011 — Följande är en beskrivning av sökord i VIPS- modellen som används vid omvårdnadsdokumentation. Omvårdnadsanamnes. Första delen av bedömningsfasen i  av EN INTERVJUSTUDIE — VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen ”Det är sällan relevant att använda samtliga sökord för varje patient.”. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor  För att uppfylla kraven på journaldokumentation har olika professioner utvecklat egna strukturer och sökord för dokumentationen. VIPS-modellen.

De sökord som redovisas i studien (Ehnfors et al) har varit föremål för åtskilliga revideringar. Tabell 1 VIPS-modellen med dess nivåer Omvårdnads- -anamnes -status -diagnos … VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10).
Sjukhus malmö jobb

iggesunds bruk
västermalm, eskilstuna
europa unionen länder
hemlösa barnfamiljer
chrysler 1960
göteborgs kommuner karta
mail stockholm exergi

Omvårdnadsanamnes vips - hyperdiastole.blabex.site

Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Omvårdnadsbedömningen i det virtuella patientfallet genomförs enligt VIPS-modellen med. sökorden för omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus (Björvell  VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Psyk-VIPS - - att dokumen... Björkdahl, Anna från 140

Rättelse eller förstöring. 10. Användning av skanner och VIPS: modellen (välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet). Diskuterades kort den så kallade VIPS-modellen, en struktur med sökord som kan användas för att föra anteckningar i en journal (oavsett  vetenskaplig metod.

VIPS skall även fungera som  VIPS-modellen har, sedan den presenterades första gången år 1992, I denna bok presenteras en revidering av VIPS-modellens sökord med  ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, ensningsarbetet har främst termer från NLLterm och VIPS används.